كانسار طلا ي زرمهر | شبکه طلا و ارز - قیمت طلا و ارز

17 ا کتبر 2014 . قاره آفریقا .. شما اینجا هستید: صفحه نخست/مقالات/معادن طلا/كانسار طلا ي زرمهر . حجم عمليات معدنكاري شدادي با توجه به سختي سنگهاي معدني منطقه، كم نظير و . كوه زر بخشي از نوار آتشفشاني نفوذي شمال گسل درونه مي‌باشد. . اكتشافي با تهيه نقشه زمين‌شناسي كوه‌زر با مقياس 1:20000و به وسعتkm2 40 شروع شد.

شیوه جدید استخراج طلا از خاک باقی‌مانده از معادن - صدای آمریکا

8 ژوئن 2015 . فناوری‌های پیشرفته اخیر، استخراج طلا از خاک‌های ناشی از شستشوی اولیه . آفریقای جنوبی صحنه تپه‌های خاکی باقیمانده از شستشوی سنگ‌های حاوی.

معرفی معدن طلای موته - بیتوته

. و حتی قرار بر این بوده که کمپانی آلمانی گروپ و آفریقای جنوبی با ایران شریک شوند. . هم اکنون یک کارخانه طلا، ‌فقط مختص سنگ معدن موته احداث شده و امید می‌رود که هم تولید . ۱- از منطقه موته نقشه زمین‌شناسی ۱:۲۰۰۰۰ و از اندیسهای معدنی، نقشه‌های بزرگ . نفوذی به عنوان منبع حرارتی برای محلول های در حال چرخش در سنگ ها مطرح می باشد.

كانسار طلا ي زرمهر | شبکه طلا و ارز - قیمت طلا و ارز

17 ا کتبر 2014 . قاره آفریقا .. شما اینجا هستید: صفحه نخست/مقالات/معادن طلا/كانسار طلا ي زرمهر . حجم عمليات معدنكاري شدادي با توجه به سختي سنگهاي معدني منطقه، كم نظير و . كوه زر بخشي از نوار آتشفشاني نفوذي شمال گسل درونه مي‌باشد. . اكتشافي با تهيه نقشه زمين‌شناسي كوه‌زر با مقياس 1:20000و به وسعتkm2 40 شروع شد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﺘﺸﺎف ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻫﺎي ﻗﻴﻤﺘﻲ و ﻧ - دانشگاه صنعتی شاهرود

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﺘﺸﺎف. ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎ و ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﻗﻴﻤﺘﻲ و ﻧﻴﻤﻪ. ﻗﻴﻤﺘﻲ .. وﻳﮋه. ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎي. ﺳﺮب و. ﻧﻘﺮه و. ﺑﺎرﻳﺖ. آﻟﻤﺎن، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،. ﻳﺳﻮ. ﻴﺲ، ﻧﺮوژ، آﻓﺮﻳﻘﺎي. ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﭼﻴﻦ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، ... ﻧﻔﻮذي ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ. ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﻗﻴﻤﺘﻲ و. ﻧﻴﻤﻪ. ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه. دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻴﺎﻧﻴ. ﺖ .. و ﻧﻘـﺸﻪ. ﻫـﺎي. ﻣﺮﺟـﻊ. زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي. 1:100٫000. و. 1:250٫000. و ﮔﺰارش.

هاي مغناطيسي معادن غربي سنگ آهن سنگان با استفاده از تفسير ناهنجاري ها

10 نوامبر 2015 . روش ژئوفيزيكي براي. نقشه. بردار. ي زمين. شناسي، اكتشاف مواد معدني و نفت. است . كانادا، غرب آفريقا و آمريكاي جنوبي انجام گرفته است .. واحدهاي سنگي مختلف منطق. ة. كانسار، سنگ ميزبان و. توده. هاي. نفوذي .. اكسيدآهن همراه طﻼ و مس.

موسسه آموزش عالی علامه جعفری - مس - دانشگاه علامه جعفری رفسنجان

14 ژانويه 2014 . از جمله اين معادن مي توان از معدن مس سونگون واقع در آذربايجان شرقي ، معدن ميدوك و . این کارخانه شامل سنگ شکن های ثانویه و ثالثیه، پر عیار کنی ... انجام کارهای نقشه برداری برای قسمت های طراحی ،کنترل سنگ و زمین شناسی و عملیات. 2. .. فاز اصلی نفوذی و مواد کانسار سازی در منطقه سرچشمه با نام محلی استوک سرچشمه.

معرفی معدن طلای موته – مجتمع طلای موته

26 ژانويه 2016 . . بر این بوده که کمپانی آلمانی گروپ و آفریقای جنوبی با ایران شریک شوند. . هم اکنون یک کارخانه طلا، ‌فقط مختص سنگ معدن موته احداث شده و امید می‌رود . ۱- از منطقه موته نقشه زمین‌شناسی ۱:۲۰۰۰۰ و از اندیسهای معدنی، نقشه‌های بزرگ . مذاب نفوذی به عنوان منبع حرارتی برای محلول های در حال چرخش در سنگ ها مطرح می باشد.

نقشه معادن طلا آفریقایی در سنگ های نفوذی,

دکتر سعيد عليرضائي - پروفایل

25 ژوئن 2018 . نقشه سایت; |; RSS .. عليرضائي, "كانسار مس- طلاي پورفيري ائوسن مسجدداغي، شمال باختر ايران، . كاظمي مهرنيا, "كانسار مس معدن بزرگ با ميزبان آتشفشاني، نمونه اي از . شيمي، سنگ زايش و جايگاه زمين ساختي سنگ هاي آتشفشاني و نفوذي در . كاظمي مهرنيا, "پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز سنگ هاي آتشفشاني.

نقشه معادن طلا آفریقایی در سنگ های نفوذی,

دکتر قربانی - انجمن زمین شناسی ایران

تهیه نقشه گوهرهای خاورمیانه، چاپ شده توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران، ۱۳۹۴ . ۱) ویژگیهای پترولوژیکی سنگهای ماگمایی، زونهای دگرسانی و ارتباط آنها با کانی سازی محور. اهر جلفا . انجمن بلور شناسی و. کانی شناسی ایران. ۱۳۹۵. آفریقای. جنوبی. ۱۳۹۵. آفریقای ... های نیمه نفوذی کوه گور گور در شمال باختر معدن طلای.

ﻃﻼي رﮔﻪ - ﻣﺘﺮوﻛﻪ ﻣﺲ ﻣﺮوري ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻛﺎﻧ - ResearchGate

ﻫﺎي وﻟﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و آذرآواري و ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي. ژﺋﻮ. ﺷﻴﻤﻴﺎ . ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﺪن ﻣﺘﺮوﻛﻪ ﺣﻴﺪري .. رﻧﮓ دارد ﻛﻪ در ﮔﺴﺘﺮه اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ، ﮔﺴﺘﺮش زﻳﺎدي در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﺧﺎور.

ﻃﻼي رﮔﻪ - ﻣﺘﺮوﻛﻪ ﻣﺲ ﻣﺮوري ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻛﺎﻧ - ResearchGate

ﻫﺎي وﻟﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و آذرآواري و ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي. ژﺋﻮ. ﺷﻴﻤﻴﺎ . ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﺪن ﻣﺘﺮوﻛﻪ ﺣﻴﺪري .. رﻧﮓ دارد ﻛﻪ در ﮔﺴﺘﺮه اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ، ﮔﺴﺘﺮش زﻳﺎدي در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﺧﺎور.

دریافت

که این فلز زودتر از طلا کشف و مورد استفاده قرار گرفته باشد. . شواهد به دست آمده، ذوب کانی های مس دار برای بدست آوردن مس هزاره چهارم قبل از میلاد، مقادیری از . کانسارهای مس کشور مجددا مورد توجه واقع شدند و معادن شناخته هدایت سایر نمونه ها .. با توجه به این نقشه می توان مناطق . کانسرهای گرمابی با انتشاری در دیگه ای در سنگهای نفوذی.

پراکندگی ذخایر مس در ایران - عصر مس

مناطق مختلفی از ایران دارای سنگ‌های معدنی حاوی مس هستند که بیشتر آنها از درصد . از نوع سنگ‌های آتشفشانی ائوسن و توده‌های نفوذی تونالیتی تا گرانیتی ائوسن است.

دکتر قربانی - انجمن زمین شناسی ایران

تهیه نقشه گوهرهای خاورمیانه، چاپ شده توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران، ۱۳۹۴ . ۱) ویژگیهای پترولوژیکی سنگهای ماگمایی، زونهای دگرسانی و ارتباط آنها با کانی سازی محور. اهر جلفا . انجمن بلور شناسی و. کانی شناسی ایران. ۱۳۹۵. آفریقای. جنوبی. ۱۳۹۵. آفریقای ... های نیمه نفوذی کوه گور گور در شمال باختر معدن طلای.

در مورد طلا - شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

طلا از اسم گوتیک گرفته شده و از قدیمی‌ترین فلزاتی است که به دلیل سادگی در . تولید آن‌ها نشان می‌دهد؛ به‌ترتیب چین، آفریقای جنوبی، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، . ۲) نوار آتشفشانی – نفوذی ترود – چاه ‌شیرین: کانسارهای کوه ‌زر دامغان و گندی از . تکنولوژی پیشرفته، استخراج سنگ معدن و استحصال طلای موجود در معادن را ادامه دهند.

دریافت

که این فلز زودتر از طلا کشف و مورد استفاده قرار گرفته باشد. . شواهد به دست آمده، ذوب کانی های مس دار برای بدست آوردن مس هزاره چهارم قبل از میلاد، مقادیری از . کانسارهای مس کشور مجددا مورد توجه واقع شدند و معادن شناخته هدایت سایر نمونه ها .. با توجه به این نقشه می توان مناطق . کانسرهای گرمابی با انتشاری در دیگه ای در سنگهای نفوذی.

هاي مغناطيسي معادن غربي سنگ آهن سنگان با استفاده از تفسير ناهنجاري ها

10 نوامبر 2015 . روش ژئوفيزيكي براي. نقشه. بردار. ي زمين. شناسي، اكتشاف مواد معدني و نفت. است . كانادا، غرب آفريقا و آمريكاي جنوبي انجام گرفته است .. واحدهاي سنگي مختلف منطق. ة. كانسار، سنگ ميزبان و. توده. هاي. نفوذي .. اكسيدآهن همراه طﻼ و مس.

معادن - مجتمع سنگ آهن سنگان

آخرين آمارها و گزارش هاي موجود از منابع جهاني سنگ آهن، از وجود ۸۰۰ ميليارد تن از اين ماده . اوکراين با توليد ۸۱ ميليون تن، آفريقاي جنوبي ۶۱ ميليون تن، آمريکا ۵۳ .. ١٣٥٨، گزارش نقشه ٢٥٠,٠٠٠:١ تايباد و گزارش نقشه ١٠٠,٠٠٠:١ خواف) وجود سنگ آهن را به . گرانیتوئیدها در شمال منطقه به صورت دو توده نفوذی با روند شرقی غربی مشاهده می شوند.

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎدر ﺧﺎﻛﻲ ﺳﺒﻚ - اوراﻧﻴﻢ - ﻃﻼ - ﺳﺎزي ﻣﺲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺎﻧ

ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺪازه و ﭘﻴﺮوﻛﻼﺳﺘﻴﻚ. ﻫﺎي آﻧﺪزﻳﺘﻲ. -. داﺳﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻦ اﺋﻮﺳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺗﻮده. ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﻧﻴﻤﻪ. ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ دﻳﻮرﻳﺖ ﭘﻮرﻓﻴﺮي ﺗﺎ .. ﻣﻌﺪن ﻃﻼ ﻛﻮه. زر ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﻳﻪ، ﻣﻌﺪن. ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن، ﺗﻮده ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ ﺣﺎوي ﻃﻼي ﺗﻨﻮرﺟﻪ و. ﺗﻮده. ﻫﺎي ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ. -. اﺳﭙﻜﻴﻮﻻرﻳﺖ ﺣﺎوي . ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ، آﻟﺘﺮاﺳﻴﻮن، ﻛﺎﻧﻲ. ﺳﺎزي و ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ. ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻫﻤﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و. ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﻧﻮع . اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ. Bayan Obo. ﭼﻴﻦ.

شیوه جدید استخراج طلا از خاک باقی‌مانده از معادن - صدای آمریکا

8 ژوئن 2015 . فناوری‌های پیشرفته اخیر، استخراج طلا از خاک‌های ناشی از شستشوی اولیه . آفریقای جنوبی صحنه تپه‌های خاکی باقیمانده از شستشوی سنگ‌های حاوی.

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎدر ﺧﺎﻛﻲ ﺳﺒﻚ - اوراﻧﻴﻢ - ﻃﻼ - ﺳﺎزي ﻣﺲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺎﻧ

ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺪازه و ﭘﻴﺮوﻛﻼﺳﺘﻴﻚ. ﻫﺎي آﻧﺪزﻳﺘﻲ. -. داﺳﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻦ اﺋﻮﺳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺗﻮده. ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﻧﻴﻤﻪ. ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ دﻳﻮرﻳﺖ ﭘﻮرﻓﻴﺮي ﺗﺎ .. ﻣﻌﺪن ﻃﻼ ﻛﻮه. زر ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﻳﻪ، ﻣﻌﺪن. ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن، ﺗﻮده ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ ﺣﺎوي ﻃﻼي ﺗﻨﻮرﺟﻪ و. ﺗﻮده. ﻫﺎي ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ. -. اﺳﭙﻜﻴﻮﻻرﻳﺖ ﺣﺎوي . ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ، آﻟﺘﺮاﺳﻴﻮن، ﻛﺎﻧﻲ. ﺳﺎزي و ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ. ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻫﻤﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و. ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﻧﻮع . اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ. Bayan Obo. ﭼﻴﻦ.

تاریخچه معادن | Pars Mineral

استخراج طلا در دوران ساسانی با کمک شیار خار های هم مرکز برای آسیا کردن طلای حاوی ماسه‏ .. در340 هجری قمری معدن زغال سنگ یزد، لرستان و باریز در ایران و معادن زغال سنگ ... زئیر، زامبیا، آفریقای‌جنوبی و اوگاندا واقع در آفریقا کوئینزلند و باگین‌ویل واقع .. از دیدگاه زمین‌شناسی کانه کرومیت وابسته به سنگ‌های نفوذی اولترامافیک و.

مینرال شیمی و ژئوشیمی دایک های المپروفیری کانسار مس- مولیبدن .

معدن مس سونگون از ديد سنگ شناسی شامل توده سونگون پورفیری . پايپ ها يا توده های نفوذی كوچک در محیط های متفاوت زمین ساختی ديده می شوند ... شکل 1- نقشه زمین شناسي 1/9500 معدن مس سونگون با اصالحات كلي )پارس .. Furman, T. and Graham, D., 1999- Erosion of lithospheric mantle beneath the East African Rift system:.

تاریخچه معادن | Pars Mineral

استخراج طلا در دوران ساسانی با کمک شیار خار های هم مرکز برای آسیا کردن طلای حاوی ماسه‏ .. در340 هجری قمری معدن زغال سنگ یزد، لرستان و باریز در ایران و معادن زغال سنگ ... زئیر، زامبیا، آفریقای‌جنوبی و اوگاندا واقع در آفریقا کوئینزلند و باگین‌ویل واقع .. از دیدگاه زمین‌شناسی کانه کرومیت وابسته به سنگ‌های نفوذی اولترامافیک و.

معرفی معدن طلای موته – مجتمع طلای موته

26 ژانويه 2016 . . بر این بوده که کمپانی آلمانی گروپ و آفریقای جنوبی با ایران شریک شوند. . هم اکنون یک کارخانه طلا، ‌فقط مختص سنگ معدن موته احداث شده و امید می‌رود . ۱- از منطقه موته نقشه زمین‌شناسی ۱:۲۰۰۰۰ و از اندیسهای معدنی، نقشه‌های بزرگ . مذاب نفوذی به عنوان منبع حرارتی برای محلول های در حال چرخش در سنگ ها مطرح می باشد.

پراکندگی ذخایر مس در ایران - عصر مس

مناطق مختلفی از ایران دارای سنگ‌های معدنی حاوی مس هستند که بیشتر آنها از درصد . از نوع سنگ‌های آتشفشانی ائوسن و توده‌های نفوذی تونالیتی تا گرانیتی ائوسن است.